Log in to Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342